( คุณยังไม่ได้เข้าระบบ?? )
 

  
    แบบทดสอบที่ 1 ความรู้ ภาษารัสเซีย | แบบทดสอบที่ 2 คำศัพท์ ภาษารัสเซีย

แบบทดสอบที่ 2 - ->> คำศพท์เบื้องต้น ในภาษารัสเซีย